Mengdeberegningsverktøy

Klikk på for mer informasjon om hvordan du fyller ut boksene. Dataleverandøren er ansvarlig for alle angitte verdier.
Programmet legger til 4 % til det estimerte utslippet og runder opp til nærmeste fullpakke.

Vegger

Vegg Lengde (m) Veggdybde 1 (m) Veggdybde 2 (m) Grunnsåle (m) Terrenget falle inn mot bygningen
1